Bobr


Pták Rybák, který nás doprovázel po vánočním Velikonočním ostrově.
BobrBobrBobrBobrBobrBobr


Po zpáteční cestě jsme se stavili v Kutné Hoře; paní průvodkyně nás provedla tamní katedrálou, včetně ochozů, půdy a kůru - no a samozřejmě jsme se podívali i do Kostnice.
BobrBeruška/Bobr


Kdo chce, může si zkusit Beruščin kreslený hlavolam. Asi to všichni znáte - čísla udávají počet vybarvených políček, mezi kterými je mezera, neznámo jak široká. Šikmé konce naznačují, jaký trojúhelníkový tvar má koncové políčko dané skupiny. No a pochopitelně to musí sedět v řádcích i sloupcích...
Bobr


Tohle je text legendy, která odstartovala naše vánoční pátrání: Mýtus o pupku světa Nejprve bylo jen Moře, které omývalo celý svět. A jak svět stárl, tak Moře poznalo, že bude muset jednoho dne přijít nový začátek. I vyvrhlo ze svých hlubin lék na stáří světa a vypjalo své dno, aby tento lék ochraňovalo až do doby, kdy bude potřeba. Daleko od světa ve svém středu odhalilo Moře ostrov a schránku s lékem. Snažilo se ho ochránit před stárnutím světa, ale přesto začal ostrov zarůstat flórou a obalovat se trusem. I uzavřelo moře smlouvu s Rybákem, který od toho dne směl obývat ostrov, ale musel ho střežit před nebezpečím a čistý. Z ptáka se stal lid Rapanui, který zdobil svá těla tetováním, aby nezapomněl na svůj závaze a odkud vzešel. Lid Rapanui očistil ostrov od porostu, aby bylo vidět z jednoho konce na druhý. Vybíral ty nejlepší z nejlepších, kteří po své smrti strážili hranice uvnitř věčných těl z kamene. Jen sedm z nich zůstalo otočeno k moři. Těch sedm mělo za úkol vyhlížet toho, kdo jako jediný může probudit lék k životu a obrodit svět. Proroctví praví, že v době, kdy se bude blížit poslední, třináctý věk světa, přijde Ten-Jenž-Léčí, rozluští desky Rongo-Rongo a s pomocí svých průvodců otevře pouzdro s lékem. Pokud tak neučiní, nikdy nebude moci ostrov opustit, protože Moře si jej vezme zpět. Stejně jako vše, o co by smrtí světa přišlo.
BobrBobr


Přidat nový komentář
Přidat nový obrázek
Zpět na mapu