Historie

Základy oddílu se vytvořily v roce 1968 odtržením družiny Berušek ze stávajícího 69. oddílu skautek (Oheň) . V té době byly všechny členky ve věku světlušek (do 11 let) a tak vnikl tzv. roj světlušek. Jako oddíl (základem jsou děti starší 11 let) nazýváme Berušky až od roku 1970. Oddíl od té doby prošel různorodým vývojem. Od sedmdesátých let, kdy byl skauting zakázán, pracoval oddíl dál v rámci střediska Jiskra, které přešlo pod hlavičku Pionýra. Přesto se snažil dál držet skautských zásad a od ledna 1990 je opět členem skautské organizace.Většinu této doby jsme strávily v klubovně ve Velvarské ulici č. 19. Koncem roku 2000 však i nás doběhla privatizace a tak v době, kdy jsme byly bez stálého vedení (hlavní vedoucí v šestinedělí a ostatní jen vypomáhaly) nás postihlo stěhování a všechna tíha padla na rádkyně, záskok a střediskovou vedoucí. Dva roky se oddíl potloukal po nevyhovujících klubovnách a další rok upravoval tu současnou a tak se stalo, že jsme přišli o pár ročníků členek, které byly ještě málo na oddíl navázané. Takže teď máme roverky (16-26 let), z nichž většina pracuje ve vedení,skautky (10-13 let) a doplňujeme světlušky (6-10 let). Vyrostly nám také děti bývalých členek a tak jsme k oddílu přidali ještě družinu vlčat (6-9 let), která už druhým rokem úspěšně funguje.

Nechtěnou tradicí oddílu se stalo časté střídání tábořišť, nyní již stále využíváme tábořiště oddílu, který přerušil činnost. Toto tábořiště je nedaleko Rakovníka u Jesenice. Přes rok se scházíme v pěkné klubovně v Praze 6, v Uralské ulici č.5 ve dvoře, v domku se dvěma dalšími oddíly.

Program

Jednou týdně se každá družinka schází na schůzce, kde se děti pod vedením rádkyně, rádce a  vedoucích věnují hrám a procvičování různých znalostí a dovedností. Školní rok většinou provází tematická hra, provázená bodováním, která někdy může být i předehrou pro etapovou hru táborovou, bez které se žádný tábor neobejde. Mezi tradiční akce (vánoční výlet, jarní prázdniny: hory, 1 x za 2 roky velikonoční výlet,  výlet na kolech, sportovní víkend -tělocvična, plavání, bruslení atp., 14 denní letní tábor a roverské putování) se vejdou ještě neméně zajímavé jednodenní a dvoudenní výlety, takže se vlastně něco děje každé dva až tři týdny.

Protože jsme malý oddíl (maximálně 35 osob), důležitou podmínkou členství je u nás účast na oddílových akcích. Odměnou je nám takřka rodinné prostředí, kde každý zná každého jako své boty.

Nováčci plní nováčkovskou zkoušku,která vlastně prověří jejich zájem o oddíl a také souhrn těch nejzákladnějších dovedností a vědomostí. Pak přistupují k slibu.