V Nymburku bylo krsn :)
AjkaAjkaAjkaAjka


Vydali jsme se do nory, po stop blho zajce...
AjkaAjka


Nora se prudce svaovala dol, a nm nezbylo nic jinho, ne skoit!
AjkaAjkaAjka


Cestou jsme vytahovali vci ze studny
AjkaAjka


Abychom zajce nevyplaili, museli jsme se obas schovat -> Pavov kryt :)
AjkaAjkaAjkaAjka


Nedln vlet do parku v Podbradech - zahrli jsme si netradin kroket.
AjkaAjkaAjka


Pondln dopoledne - Sek vysvtluje hru, kterou si pipravili velc kluci.
Ajka


Přidat nový komentář
Přidat nový obrázek
Zpět na mapu