Bobr


Ptk Rybk, kter ns doprovzel po vnonm Velikononm ostrov.
BobrBobrBobrBobrBobrBobr


Po zpten cest jsme se stavili v Kutn Hoe; pan prvodkyn ns provedla tamn katedrlou, vetn ochoz, pdy a kru - no a samozejm jsme se podvali i do Kostnice.
BobrBeruška/Bobr


Kdo chce, me si zkusit Beruin kreslen hlavolam. Asi to vichni znte - sla udvaj poet vybarvench polek, mezi ktermi je mezera, neznmo jak irok. ikm konce naznauj, jak trojhelnkov tvar m koncov polko dan skupiny. No a pochopiteln to mus sedt v dcch i sloupcch...
Bobr


Tohle je text legendy, kter odstartovala nae vnon ptrn: Mtus o pupku svta Nejprve bylo jen Moe, kter omvalo cel svt. A jak svt strl, tak Moe poznalo, e bude muset jednoho dne pijt nov zatek. I vyvrhlo ze svch hlubin lk na st svta a vypjalo sv dno, aby tento lk ochraovalo a do doby, kdy bude poteba. Daleko od svta ve svm stedu odhalilo Moe ostrov a schrnku s lkem. Snailo se ho ochrnit ped strnutm svta, ale pesto zaal ostrov zarstat flrou a obalovat se trusem. I uzavelo moe smlouvu s Rybkem, kter od toho dne sml obvat ostrov, ale musel ho steit ped nebezpem a ist. Z ptka se stal lid Rapanui, kter zdobil sv tla tetovnm, aby nezapomnl na svj zvaze a odkud vzeel. Lid Rapanui oistil ostrov od porostu, aby bylo vidt z jednoho konce na druh. Vybral ty nejlep z nejlepch, kte po sv smrti strili hranice uvnit vnch tl z kamene. Jen sedm z nich zstalo otoeno k moi. Tch sedm mlo za kol vyhlet toho, kdo jako jedin me probudit lk k ivotu a obrodit svt. Proroctv prav, e v dob, kdy se bude blit posledn, tinct vk svta, pijde Ten-Jen-L, rozlut desky Rongo-Rongo a s pomoc svch prvodc oteve pouzdro s lkem. Pokud tak neuin, nikdy nebude moci ostrov opustit, protoe Moe si jej vezme zpt. Stejn jako ve, o co by smrt svta pilo.
BobrBobr


Přidat nový komentář
Přidat nový obrázek
Zpět na mapu