Nástěnka

Hlášenky z nástěnky
Původní záměr při tvorbě nástěnky byl vytvořit schůdnou cestu, jak informovat zájemce o dění v oddíle. K lepšímu dosažení tohoto cíle nabízím e-mailové hlášenky nových příspěvků - nahlašte mi adresu, kterou mám přidat do systému, i její případnou změnu, na můj nebo oddílový e-mail. Neručím za funkčnost češtiny...
Bobr
Číslo účtu
Po opakovaných urgencích (omlouvám se ještě jednou) vystavuji na stránkách nové číslo účtu: 2300479809/2010.
Bobr